Trang chủ Đến lần 3 đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận Đến lần 3 đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận

Đến lần 3 đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận

Đến lần thứ ba đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận

Đến lần 3 đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận Chiều 09/7/2019 người đại diện của ông Nguyễn Thái Lực tiếp tục đến UBND xã Tóc Tiên để nộp đơn khiếu nại. Lần này, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được tiếp nhận và UBND xã Tóc Tiên sẽ thông báo kết quả xử lý vào ngày 16/8/2019

Đến lần thứ ba đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Lực mới được UBND xã Tóc Tiên tiếp nhận
Hotline: 0899.985.768
Chat Facebook
Gọi điện ngay
error: Nội Dung Được Bạo Vệ Cấm Sao Chép!!!